Option: 6

S.NoMenu ItemsS.NoMenu Items
1Karkandu Sadham Or Sweet Pongal9Curd Rice
2Veg. Briyani - Raitha10Pickle
3Lemon Rice or Mango rice11Thuvailyal
4Coconut Rice12ChipsS
5Puliyodharai13Potato Poriyal
6Malli Rice14Payasam
7Rice15Ice Cream
8Rasam16Milagu Rice