Option: 1

S.NoMenu Items
1Payasam
2Rice
3Sambar
4Rasam
5Curd
6Vatha Kolambu
7Aviyal
8Kathamba Poriyal
9Vendai Thakkali Patchadi
10Appalam
11Pickle
Option: 2

S.NoMenu Items
1Payasam
2Rice
3Sambar
4Rasam
5Vatha Kolambu
6Curd
7Aviyal
8Kathamba Poriyal
9Vendai Thakkali Patchadi
10Thadiyankai Pirattal
11Paruppu Ghee
12Appalam
13Pickle
Option: 3

S.NoMenu ItemsS.NoMenu Items
1Payasam11Curd
2Paruppu Boli12Aviyal
3Paruppu Vadai13Kathamba Poriyal
4Veg Briyani - Raitha14Patchadi
5Paruppu Ghee15Appalam
6Senai Theiyal16Pickle
7Rice17Ice Cream
8Sambar18Banana
9Rasam19Beeda
10Vatha Kolambu